O nas

Fudacja 4 Sztuki powstała w 2011 roku, jednak w obecnej formule działa od roku 2014. Działalność Fundacji obejmuje głównie działania artystyczne, edukacyjne i animacyjne. Jednym z działań animacyjnych były nieregularnie organizowane spotkania pod wspólnym tytułem „Kultura w Gdyni”, odbywające się od roku 2014 do 2016. Udział w nich wzięło łącznie około 100 osób związanych z lokalnym środowiskiem kultury. (Gwoli ścisłości należy zaznaczyć, że pierwsze ze spotkań było inicjatywą oddolną podjętą przez komitet wyborczy „Gdynia dla Ludzi” wskutek

dyskusji wywołanej w mediach społecznościowych przez post ówczesnego prezesa Fundacji – Macieja Szkudlarka, natomiast kolejne spotkania były już organizowane przez Fundację 4 Sztuki). Spotkania te miały charakter konsultacji społecznych. Do momentu zmiany władz Fundacji w 2014 roku, działalność organizacji skupiała się na pomniejszych działaniach lokalnych.

Od roku 2015 Fundacja 4 Sztuki zorganizowała następujące wydarzenia:

W kwietniu 2015 roku odbyła się I edycja Festiwalu aTrakcje

koordynowanego przez Fundację 4 Sztuki, a zrealizowanego dzięki dofinansowaniu miasta Gdyni oraz we współpracy z wieloma innymi partnerami, a wśród nich: organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury oraz prywatnymi przedsiębiorcami. Podczas jednodniowego festiwalu odbyło się blisko 20 nieodpłatnych wydarzeń w 9 różnych lokalizacjach, w tym koncerty, przedstawienia, warsztaty i wydarzenia towarzyszące (między innymi cieszące się dużym zainteresowaniem spacery tematyczne).

Dni Sąsiada 2016

W roku 2016 w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego, współpracując z Fundacją PURA (głównym wykonawcą zadania), Fundacja 4 Sztuki zorganizowała wzorowo przeprowadzoną część warsztatową "Dni Sąsiada" w dzielnicy Śródmieście.

Taneczne Poranki 2016

W roku 2016 zorganizowaliśmy cykl 4 warsztatów tanecznych w przestrzeni miejskiej zatytułowanych "Taneczne poranki", zorganizowanych przez Natalię Szafrankiewicz.

White Noise Sessions 2016

Również w roku 2016 Fundacja współorganizowała sesję audiowizualną pt. "White Noise Sessions" z udziałem lokalnego zespołu "Walrus Alphabet" jako projekt pilotażowy stanowiący część programu promocji lokalnej twórczości, między innymi za pomocą aktywizacji zasobów lokalnych (Nagranie).

Koncerty charytatywne 2016 / 2017

Na przełomie roku 2016 i 2017 współorganizowaliśmy 2 koncerty charytatywne z udziałem lokalnych muzyków ze sceny alternatywnej (wystąpili m. in. Tomasz "Lipa" Lipnicki, Popsysze, Jacek Kulesza), wspierających zbiórkę środków na leczenie Magdaleny Trębickiej organizowaną przez komitet społeczny Magdalena Unica Vita.

Druga edycja festiwalu aTrakcje 2017

W roku 2017 Fundacja zorganizowała drugą edycję festiwalu aTrakcje w mieście Gdyni. Wydarzenie objęło kilkanaście wydarzeń w 8 różnych lokalizacjach na terenie miasta Gdyni. We współorganizacji wydarzenia uczestniczyło 15 partnerów, w tym podmioty gospodarcze, samorządowe i pozarządowe.

Wolność Kosmos Improwizacja 2018

W 2018 roku ówczesny Prezes Fundacji – Maciej Szkudlarek zainicjował nową imprezę - cykl koncertów improwizowanych „Wolność Kosmos Improwizacja”.

Wolność Kosmos Improwizacja 2019

2019 rok przyniósł II edycję cyklu Wolność Kosmos Improwizacja

Wolność Kosmos Improwizacja i Więcej 2019

Rok 2020 to III edycja cyklu Wolność Kosmos Improwizacja oraz 9 projektów realizowanych online, które Fundacja objęła swoją opieką w ramach programów: Gdyński Falochron Kultury oraz Kultura Łączy Siły, powołanych na czas pandemi COVID 19 przez Prezydenta Miasta Gdynia, kolejno: koncert zespołu Octopussy, Irek Wojtczak. Transmediacje, Lekcje improwizacji, Partytury graficzne, Strona Czynna – spotkanie redakcji kwartalnika, koncert zespołu Leśne Zwierzęta, Lonker See gra do The Wind, koncert zespołu Lastryko, Home Office.