Dni Sąsiada i Taneczne Poranki

W roku 2016 w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego, współpracując z Fundacją PURA (głównym wykonawcą zadania), Fundacja 4 Sztuki zorganizowała wzorowo przeprowadzoną część warsztatową podczas „Dni Sąsiada” w dzielnicy Śródmieście. Warsztaty kreatywne z dekoracji ulicy prowadziły Maria Ostrowska i Sara Podwysocka z  organizacji Reshtki.

W roku 2016 w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego, współpracując z Fundacją PURA (głównym wykonawcą zadania), Fundacja 4 Sztuki zorganizowała wzorowo przeprowadzoną część warsztatową podczas „Dni Sąsiada” w dzielnicy Śródmieście. Warsztaty kreatywne z dekoracji ulicy prowadziły Maria Ostrowska i Sara Podwysocka z  organizacji Reshtki.